کالبدشکافی آیفون ۱۲ پرو مکس ؛ کانال یوتیوب JerryRigEverything اخیرا دست به کالبدشکافیِ آیفون ۱۲ پرو مکس زده است.این کالبد شکافی بیشتر به تفاوت های دوربین آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس می پردازد و آنگونه که در این ویدیو مشاهده می شود این دو آیفون در بخش سیستم تثبیت کننده ی تصویر ،تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند.

کالبدشکافی آیفون ۱۲ پرو مکس

کالبدشکافی آیفون ۱۲ پرو مکس ؛ سیستم تثبیت تصویر تفاوت های اساسی با نسخه ی پرو دارد

👇🏼ویدیوی این کالبدشکافی👇🏼

همچنین از این لینک هم میتونید مشاهده کنید

این کالبدشکافی اطلاعات بسیار زیادی از تفاوت های دو گوشیِ آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو در اختیار ما قرار می دهد.در اولین تفاوتکانال یوتیوب JerryRigEverything متوجه می شود که محل جای گیری دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس بزرگتر از نسخه ی پروی این آیفون است.

در ابتدای ماجرا کانال JerryRigEverything به مقایسه ی دوربین این دو گوشی می پردازد.با نگاهی گذرا مشخص می شود که حسگر دوربیننسخه پرو از سیستم تثبیت کننده تصویر بهره می‌برد.ولی به طور کلی به نظر می‌رسد که حسگر دوربین نسخه پرو مکس از نظر سیستم تثبیتکننده تصویر تفاوت‌هایی با نسخه پروی خود دارد و حتی این‌ طور برداشت می شود که دوربین اصلی نسخه پرو مکس فاقد سیستم تثبیت کنندهتصویر است.

کانال یوتیوب مذکور برای یافتن تفاوت ها و فهمیدن هرچه بیشتر این قضیه ، حسگر دوربین هر دو گوشی را کالبدشکافی کرد.وی در ادامه در مییابد که حسگر دوربین نسخه پرو از سیستم مشابه IBIS که تثبیت کننده تصویر در بدنه است بهره می‌برد. این سیستم در دوربین‌های DSLR ودوربین‌های حرفه‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی اما آیفون ۱۲ پرو مکس از خود سیستم IBIS بهره می برد.آیفونی که در ابتدا تصور کردیم از سیستم تثبیت کننده ی تصویر بهره نمیبرد.

به طور کلی اپل تنظیمات پیشرفته تری را برای آیفون ۱۲ پرو مکس در نظر گرفته است و به نظر میرسد که سیستم تثبیت تصویر در نسخه ی پرومقداری ضعیف تر از این گوشی است.